Niniejszy regulamin został stworzony z myślą o wygodzie, bezpieczeństwie oraz zadowoleniu klientów i instruktorów podczas zajęć grupowych w klubie Generacja Fitness.

Zasady Ogólne

 • Klient jest zobowiązany do punktualnego przychodzenia na zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora.
 • Rezerwacja na wybrane zajęcia potwierdzona jest w recepcji Klubu najpóźniej na 10 min przed rozpoczęciem zajęć. Po tym czasie miejsca rezerwowane zostają uwolnione i zapraszamy następne osoby.
 • Klienci z kartami klubowymi i kartami partnerskimi mogą dokonać rezerwacji na zajęcia w dniu je poprzedzającym bądź w dniu, w którym się odbywają.
 • W zajęciach grupowych może brać udział maksymalnie 25 osób. Jeśli ten limit zostanie przekroczony osoba prowadząca (instruktor, trener) oraz osoba obsługująca recepcję ma prawo odmówić Klientowi udziału w zajęciach.
 • W przypadku rezygnacji z rezerwacji, jeśli nie mogą Państwo przybyć na zajęcia danego dnia, prosimy o odwołanie rezerwacji najpóźniej na 2 godziny przed zajęciami.
 • W przypadku, kiedy rezerwacja nie zostanie odwołana nastąpi okresowe wstrzymanie możliwości rezerwacji.
 • Klub zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku liczby uczestników mniejszej niż 3.
 • Na zajęciach grupowych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

Bezpieczeństwo

 • Nie jest dopuszczalne spóźnianie się klienta na zajęcia*, które już się rozpoczęły.
  * na zajęcia z użyciem sprzętu typu Power Pump, Indoor Cycling należy być obecnym 10 min przed rozpoczęciem zajęć.
 • Instruktor ma prawo odmówić wejścia na salę klientowi, który opuścił cześć rozgrzewki zajęć grupowych (czyli pierwsze 5-8 min).
 • Klient, który wcześniej nie uczestniczył w wybranych zajęciach grupowych jest zobowiązany do obecności na zajęciach do wcześniejszej konsultacji z prowadzącym zajęcia instruktorem na 10 min przed rozpoczęciem zajęć.
 • Klient jest zobowiązany do poinformowania instruktora zajęć grupowych o ewentualnych urazach, które ograniczą aktywność fizyczną na zajęciach oraz ciąży*
  * zajęcia typu ZUMBA są z przeciwwskazaniem dla kobiet w ciąży.
 • Na zajęciach grupowych obowiązuje odpowiedni do typu zajęć strój sportowy oraz zamienne obuwie.
 • Dozwolone są napoje tylko w butelkach plastikowych oraz w bidonach.
 • Zabronione jest używanie sprzętu z zajęć grupowych bez uprzedniej konsultacji i zgody instruktora.
 • W zajęciach grupowych mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat posiadające pisemną zgodę rodziców.

Z poważaniem

Kierownictwo Klubu