CENNIK

Pojedyncze wejście

35 zł

Karnet miesięczny OPEN + karta członkowska

179 zł

Karnet miesięczny OPEN  kontynuacja*

149 zł

Karnet miesięczny STUDENT+ karta członkowska

139 zł

Karnet miesięczny STUDENT  kontynuacja*

119 zł

Karnet OPEN 3-miesięczny

399 zł

Karnet OPEN 6-miesięczny

699 zł

Karnet OPEN 12-miesięczny

1099 zł

*kontynuacja – zakup kolejnego karnetu w terminie nieprzekraczającym datę wygaśnięcia aktywnego karnetu. Karnet zakupiony w kontynuacji automatycznie aktywowany jest w dniu następującym po wygaśnięciu dotychczasowego aktywnego karnetu. Klient może wykupić nieograniczoną ilość karnetów w kontynuacji w okresie trwania Akcji Promocyjnej, które aktywują się automatycznie na kolejne po sobie okresy miesięczne zgodnie z powyższym schematem.

Opis karnetów:

KARNET OPEN

Miesięczny karnet uprawniający posiadacza do nielimitowanej ilości wejść do klubu z dostępem do strefy maszyn siłowych, strefy cardio, strefy wolnych ciężarów oraz zajęć grupowych w godzinach otwarcia klubu.

KARNET STUDENT

Miesięczny karnet uprawniający posiadacza do nielimitowanej ilości wejść do klubu z dostępem do strefy maszyn siłowych, strefy cardio, strefy wolnych ciężarów oraz zajęć grupowych w godzinach otwarcia klubu.

Karnet Student może zakupić osoba, która posiada ważną legitymację studencką lub szkolną i nie ukończyła 26 roku życia.

W przypadku osób poniżej 18 roku ( minimalny wiek 16 lat) potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego.

Akceptujemy:

karty Multisport – Benefit System

karty FitProfit – Vanity Style

Medicover Sport- OK Systems

*kontynuacja – zakup kolejnego karnetu w terminie nieprzekraczającym datę wygaśnięcia aktywnego karnetu. Karnet zakupiony w kontynuacji automatycznie aktywowany jest w dniu następującym po wygaśnięciu dotychczasowego aktywnego karnetu. Klient może wykupić nieograniczoną ilość karnetów w kontynuacji w okresie trwania Akcji Promocyjnej, które aktywują się automatycznie na kolejne po sobie okresy miesięczne zgodnie z powyższym schematem.

Opis karnetów:

KARNET OPEN

Miesięczny karnet uprawniający posiadacza do nielimitowanej ilości wejść do klubu z dostępem do strefy maszyn siłowych, strefy cardio, strefy wolnych ciężarów oraz zajęć grupowych w godzinach otwarcia klubu.

KARNET STUDENT

Miesięczny karnet uprawniający posiadacza do nielimitowanej ilości wejść do klubu z dostępem do strefy maszyn siłowych, strefy cardio, strefy wolnych ciężarów oraz zajęć grupowych w godzinach otwarcia klubu.

Karnet Student może zakupić osoba, która posiada ważną legitymację studencką lub szkolną i nie ukończyła 26 roku życia.

W przypadku osób poniżej 18 roku ( minimalny wiek 16 lat) potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego.

Akceptujemy:

karty Multisport – Benefit System

karty FitProfit – Vanity Style

Medicover Sport- OK Systems