CENNIK

Pojedyncze wejście

30 zł

Karnet miesięczny OPEN+ karta członkowska

129 zł

Karnet miesięczny OPEN – kontynuacja*

109 zł

Karnet miesięczny STUDENT+ karta członkowska

109 zł

Karnet miesięczny STUDENT- kontynuacja*

89 zł

Karnet OPEN 3-miesięczny

289 zł

Karnet OPEN 6-miesięczny

 499 zł

Karnet OPEN 12-miesięczny

899 zł

*kontynuacja – zakup kolejnego karnetu w terminie nieprzekraczającym datę wygaśnięcia aktywnego karnetu. Karnet zakupiony w kontynuacji automatycznie aktywowany jest w dniu następującym po wygaśnięciu dotychczasowego aktywnego karnetu. Klient może wykupić nieograniczoną ilość karnetów w kontynuacji w okresie trwania Akcji Promocyjnej, które aktywują się automatycznie na kolejne po sobie okresy miesięczne zgodnie z powyższym schematem.

Opis karnetów:

KARNET OPEN

Miesięczny karnet uprawniający posiadacza do nielimitowanej ilości wejść do klubu z dostępem do strefy maszyn siłowych, strefy cardio, strefy wolnych ciężarów, sauny suchej oraz zajęć grupowych w godzinach otwarcia klubu.

W przypadku osób poniżej 18 roku ( minimalny wiek 16 lat) potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego.

KARNET STUDENT

Miesięczny karnet uprawniający posiadacza do nielimitowanej ilości wejść do klubu z dostępem do strefy maszyn siłowych, strefy cardio, strefy wolnych ciężarów w godzinach otwarcia klubu.

Karnet Student może zakupić osoba, która posiada ważną legitymację studencką lub szkolną i nie ukończyła 26 roku życia.

W przypadku osób poniżej 18 roku ( minimalny wiek 16 lat) potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego.

Akceptujemy:

karty Multisport – Benefit System

karty FitProfit – Vanity Style

OK Systems